BADANIA LEKARSKIE

CZYM SĄ BADANIA LEKARSKIE I DLACZEGO SĄ TAK WAŻNE...


KS Samuraj Lubań posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie zajęć sportowych o profilu Karate Shotokan, a także udziału we współzawodnictwie sportowym. To z kolei nakłada obowiązek na klub posiadania przez zawodników obowiązkowych orzeczeń lekarskich , wydanych przez uprawnionych lekarzy o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w zajęciach i we współzawodnictwie sportowym.

 

Ponadto wszystkie osoby trenujące w Naszym klubie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie uprawiania karate NNW.

Zarówno z orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodnika jak i z dokumentów ubezpieczenia NNW musi jednoznacznie wynikać, że zawodnik posiada orzeczenie lekarskie dot. uprawiania karate i ubezpieczenie NNW dot. uprawiania i startu w zawodach karate.

Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 37 i art. 38 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dlatego też każdy zawodnik z KS Samuraj Lubań, aby móc trenować w Naszym klubie, musi obligatoryjnie posiadać aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza -specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia z zakresu Medycyny Sportowej.
 
Uwaga!!! 
Jeśli chcesz załatwić sprawę  za jednym wyjazdem, proponujemy przychodnię w Bolesławcu, a jeśli chcesz, aby zawodnik był  dokładne przebadany,  to proponujemy przychodnię w Zgorzelcu lub Jeleniej  Górze.

WAŻNE!!!
CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O BADANIU I JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ALGORYTMEM BADAŃ .

CHCESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ, WEJDŹ NA ADRES DANEJ PRZYCHODNI  SPORTOWEJ W MENU.


 

Logo