DAROWIZNA NA RZECZ KS SAMURAJ LUBAŃ

 Darowizna na rzecz KS Samuraj Lubań 
 
Jeśli uważasz, że to co robimy jest dobre, warte uwagi i poświęcenia,  a także chciałbyś przyczynić się do Naszego rozwoju, zwiększyć nasze możliwości, wesprzyj nas finansowo, przekazując na nasz klub darowiznę!!!

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie minionego roku na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego.

Jesteśmy klubem sportowym nie prowadzącym działalności gospodarczej, a więc zarejestrowanym w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej  Starosty Lubańskiego pod nr. 7/2004.  Nie prowadząc  działalności gospodarczej, nie robimy tego w celu osiągnięcia zysku, prowadzimy swoją działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od osób prawnych i  możemy otrzymywać dofinansowanie w formie darowizny ze wskazaniem konkretnego celu, a zatem musi być  adnotacja "darowizna na cele statutowe klubu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". Taki zapis w pełni będzie zgodny z przepisami, a złożona  deklaracja przeznaczenia tych środków pozwoli nam na sfinansowanie konkretnych celów statutowych naszego klubu.  Klub nie odprowadza podatku od darowizny, gdyż z mocy ustawy wówczas jest zwolniony.
 
Jeśli jesteś osobą fizyczną, to możesz przekazać nam kwotę do  6% swojego dochodu podatnika, która jest wyliczana  od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać, iż odliczenie nie może przekroczyć 6 %.
 
Jeśli jesteś podmiotem, posiadasz osobowość prawną, to możesz nam przekazać darowiznę w kwocie  do 10 %  kwoty odliczonej od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać, iż odliczenie nie może przekroczyć 10%.
 
Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu.
 
Podatnik dokonuje odliczenia darowizny pieniężnej  wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ważne jest, aby w przelewie widniał zapis ze wskazaniem konkretnego celu darowizny. Taki zapis  winien w zupełności wystarczyć dla organu podatkowego i jest podstawą rozliczania się z nim.
 
Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Jednak dobrą praktyką jest (zwłaszcza, gdy darczyńcą jest podmiot) podpisanie umowy darowizny, choć nie jest to konieczne.
Ponadto na wniosek darczyńcy, klub wystawi stosowne oświadczenie o przyjęciu darowizny w określonej kwocie, otrzymanej na cel publiczny, zgodny z ustawą "darowizna na cele statutowe klubu - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". Ponadto widniał będzie także zapis, iż KS Samuraj Lubań prowadzi swoją działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od osób prawnych.
 
Darczyńca  dokonuje odliczenia wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Darowiznę należy przelać na Nasze konto :

                         Klub Sportowy Samuraj Lubań
                         Henryków Lubański 277 ; 59-800 Lubań

                         Bank Zachodni WBK o/Lubań:
                         20 1090 1955 0000 0001 0550 7980

Uwaga! Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2017 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2016 rok.

W zamian za to gwarantujemy Państwu pełną współpracę, rozpowszechnianie informacji o darowiźnie w lokalnych mediach, artykułach, folderach, w ramach współpracy ulokowanie Waszego lago i nazwy firmy na naszej stronie internetowej wraz z przekierowaniem na Państwa stronę. Nasza strona cieszy się dużym zainteresowaniem, dziennie ma ok. 2500 wejść (bądź można żądać pełnej dyskrecji i wówczas taka informacja nie będzie publikowana). Ponadto cykliczne informowanie opinii publicznej w różnych wiadomościach i artykułach prasowych, plakatach i folderach promujących i reklamowych, w tym także promując Państwa firmę, umieszczenia na naszych banerach Waszego logo, wystawianych podczas zawodów sportowych, czy też wystawienia Państwa baner-u podczas imprez sportowych i zawodów.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, a na pewno natychmiast odpowiemy. Liczymy na Państwa przychylność, zrozumienie...


Ponadto istnieje możliwość, przy większej kwocie umieszczenia Państwa lago na pozostałych dresach naszych zawodników, co pozwoli na promocję Państwa firmy na naszym terenie, w szkołach, na ulicach naszych miast, jak też na planowanych zawodach sportowych na terenie kraju i za granicą (ponad 100 zawodników), a także umieszczenia Państwa logo na naszym pojeździe. 


 

Logo