CZYM JEST KARATE

  • CZYM NAPRAWDĘ JEST KARATE I DLACZEGO WARTO JE TRENOWAĆ...

    Tutaj dowiesz się czym jest Karate i dlaczego warto je trenować, dlaczego właśnie Karate jest idealnym sportem dla dzieci, jak też dla dorosłego człowieka. Karate nie zna barier wiekowych, może je trenować każdy, w tym seniorzy w podeszłym wieku. Karate uczy pokory, poszanowania godności drugiego człowieka, zasad postępowania, wychowuje i kształtuje, jest także dyscypliną sportową...

    Zobacz więcej ›››
Logo