OPŁATY


Szanowni Państwo...

Bardzo proszę dokonywac opłat zgodnie z naszym regulaminem i Uchwałą. Wszelkie informację są na naszej stronie w Menu - Płatności. ZObacz   TUTAJ.

Prosze nie dokonywać opłat wedle własnego uznania i po swojemu, dzieląc wysokość wpłat. To tak nie funcjonuję !!!
Wszelkie zwolnienia i odstępstwa od wysokości opłat muszą być skonsultowane, uzgodnione z Jackiem Jaworskim lub zarządem klubu i zgodne z wymaganiami obowiązującymi w danym roku, w Naszym klubie.

Ponadto proszę, aby opis tutułu wplaty był zgodny, wg. wzoru - "opłata za zajęcia za np. Jana Kowalskiego za m-c 12.2019".

Jest to bardzo ważne. Inne tytuły wpłat narażają nas, a takie sytuacje miały już miejsce,
na tłumaczenie się przed organami finasowymi w wpłat niewiadomego pochodzenia, bądź wpłat nieuprawnionych.

Jesteśmy organizacją "Non - profit". Tak więc źródło pochodzenia wpłat jest bardzo WAŻNE!!!. Tą kwestię regulują przepisy. My nie prowadzącą działalności gospodarczej, a wszelkie płatności idą na cele statutowe klubu i musza być wydatkowane w danym roku.

Często wpłaty dokonywane są z kont firmowych lub też wpłaca inna osoba, z niczym nie powiązana z klubem i nie mam pojęcia, komu tą wpłatę przypisać i muszę dokonywać jej zwrotu.

Czy Państwo wiecie, do kogo należą wpłata z takim opisem - " ...", bo w klubie nie ma takiego zawodnika i proszę mi wierzyć, nie jest to odosobniony przypadek...

Do wielu osób zostały wysłane sms-y z prośbą o weryfikację swoich płatności. Proszę tego dopilnować , dokonać sprawdzeń i korekt.


Za dotychczasową współpracę bardzo dziękuję... Jacek Jaworski
Logo