POWOŁANIA NA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW W KARATE OLIMPIJSKIM - STREFA POŁUDNIOWA LEGNICA - 25.05.2019LISTA ZAWODNIKÓW Z KS SAMURAJ LUBAŃ NA ZAWODY:

1.Amelia Jędrych
2. Ameila Gryganiec
3. Patrycja Przyłucka
4. Oliwia Sławińska
5. Mikołaj Jaworski
6. Jakub Przybyłek
7. Jakub Jaworski
8. Dawid Stodolny


Wyjazd w dniu 25.05.2019 roku o godz. 07:00 z parkingu Lidla w Lubaniu. Odpowiedzialny za wyjazd  Kierownik ekipy sensei Tomasz Podbucki wraz z  Marcinem Przybyłek.

 

REGULAMIN I PROGRAM TURNIEJU

 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Olimpijskim – strefa południowa

1. Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek MMM
• popularyzacja karate olimpijskiego jako sportu wyczynowego

2. Organizator:
• Polski Związek Karate
• Dolnośląski Związek Karate
• Klub Karate Shotokan TORA

3. Patronat:
• Prezydent Miasta Legnica

4. Termin i miejsce zawodów:
• 25.05.2019 (sobota)
• Legnica. Hala Widowiskowa OSiR ul. Lotnicza 52

5. Warunki udziału:
• zgłoszenie startujących do dnia 20.05.2019 e-mailem na adres: komisja.karate@inet.pl oraz przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail organizatora: toralegnica@onet.eu;
• zgłoszenia wyłącznie na załączonym formularzu – zgłoszenia przesłane w innej formie nie będą brane pod uwagę
• opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2019
• posiadanie aktualnych licencji zawodniczych
• aktualne badania sportowo – lekarskie
• ubezpieczenie zawodników od NNW
• przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodników podczas weryfikacji
• stopień wyszkolenia:
młodzik – minimum 9.1 kyu w kata oraz 8.1 kyu w kumite (stopień musi być zarejestrowany w bazie danych PZK)
• w zawodach mogą wziąć udział jedynie zawodnicy i zawodniczki Klubów PZK ze strefy D (województwa: śląskie, podkarpackie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie)
• W zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać pesel zawodnika

6. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:
• weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników przez Komisję PZK odbędzie się w dniu 25.05.2019 (sobota) w Ul. Lotnicza 52, Legnica. Hala Widowiskowa OSiR w godzinach 08.00 – 09.00
• losowanie odbędzie się po zakończeniu weryfikacji dokumentów w dniu 25.05.2019 o godzinie 20.00 w Ul. Mickiewicza 21, Legnica. Siedziba KKS TORA
• po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji
• w dniu zawodów będzie możliwość jedynie zważenia zawodnika na hali po uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi

7. Wiek zawodników:
• zawodnicy będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na dzienną datę urodzenia w dniu rejestracji . Młodzik – 12-13 lat. Startują zawodniczki i zawodnicy urodzeni nie wcześniej niż 25.05.2005 r. i nie później niż 25.05.2007 r.

8. Konkurencje: Młodzicy
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Kata Indywidualne Młodziczek do 7.3 kyu 6 Kata Indywidualne Młodzików do 7.3 kyu
2 Kata Indywidualne Młodziczek 6.1 kyu i wyższe 7 Kata Indywidualne Młodzików 6.1 kyu i wyższe
3 Kumite Indywidualne Młodziczek -40 kg 8 Kumite Indywidualne Młodzików -35 kg
4 Kumite Indywidualne Młodziczek -50 kg 9 Kumite Indywidualne Młodzików -40 kg
5 Kumite Indywidualne Młodziczek +50 kg 10 Kumite Indywidualne Młodzików -45 kg
11 Kumite Indywidualne Młodzików -50 kg
12 Kumite Indywidualne Młodzików +50 kg

9. Przepisy:
• mistrzostwa zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów PZK
• w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników), nie będzie przyznawany tytuł Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw
• zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK
• organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników
• tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie klubowym i z widoczną ważną licencją trenerską
• w obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy oraz sędziowie
• UWAGA. Zgodnie ze wcześniejszą informacją dotyczącą współzawodnictwa sportowego w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate Olimpijskim Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie 3.3. zawarta jest informacja, która mówi, iż zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować. Oznacza to, że w bieżącym roku zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika lub juniora młodszego) w ramach MMM lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

10. Sędziowie:
• sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK
• adresaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem

11. Możliwość zakwaterowania:
• we własnym zakresie

12. Program zawodów:
• 25.05.2019 (sobota), Legnica. Hala Widowiskowa OSiR ul. Lotnicza 52
• godz. 08.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie
• godz. 08.35 – odprawa sędziowska
• godz. 08.45 – odprawa kierowników ekip
• godz. 09.00 – 11.00 – eliminacje i finały
• godz. 11.00 – przewidywane zakończenie Mistrzostw

13. Postanowienia końcowe:
• kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
• złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 350 zł
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
• za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw odpowiedzialność ponosi jego Klub
• ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora
• przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia
• podczas Mistrzostw na Hali czynny będzie bufet
• kontakt z organizatorem: toralegnica@onet.eu, tel. 509 719 466
• w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategiZAWODÓW

Logo