XV TURNIEJ SAMURAJA W KARATE - REGULAMIN

XV TURNIEJ SAMURAJA W KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY
LUBAŃ - 08.06.2019
 

1. Organizator:
Klub Sportowy Samuraj Lubań
Dolnośląski Związek Karate
ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
 
2. Termin i miejsce:
8 czerwca 2019, sobota
Aula ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
al. Łokietka 2
59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
 
3. Cel zawodów:
wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży
 
4. Program zawodów:
9.00  –  weryfikacja list startowych, opłaty
09:45 - odprawa kierowników ekip
10.00 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zawodów
10:15 - eliminacje i finały kata - mata I
          -  eliminacje i finały kumite  - mata II           
            (zawody rozpoczną się od KATA najmłodszych  zawodników. Finały odbywają się       
            bezpośrednio po eliminacjach w danej konkurencji.
15.00 - planowane zakończenie zawodów
 
 
 
5. Konkurencje z podziałem na płeć:

CHŁOPCY:

7
lat i młodsi (kata i kumite);
8-9 lat (kata i kumite);
10-11 lat (kata i kumite)
12-13 lat (kata i kumite);
14-15 lat (kata i kumite)
16 lat i starsi (kata i kumite);

DZIEWCZĘTA:

7 lat i młodsi (kata i kumite);
8-9 lat (kata i kumite);
10-11 lat (kata i kumite)
12-13 lat (kata i kumite);
14-15 lat (kata i kumite)
16 lat i starsi (kata i kumite);
6. Opłaty startowe:
20 zł konkurencja indywidualna kata i kumite.
Opłaty będą przyjmowane w biurze zawodów na hali.
 
 
7. Wymagania:
- aktualne zaświadczenie lekarskie,
- ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
- zgoda rodziców na udział w zawodach,
- dowód tożsamości ze zdjęciem,
 
8. Zgłoszenia:
do dnia 5 czerwca 2019 na adres e-mail: tomekpodbucki@gmail.com   lub samuraj.jaworski@wp.pl
 
9. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Wszystkie konkurencje odbywają się w systemie pucharowym bez repasaży (jedno trzecie miejsce)
 
KATA:
konkurencje do 11 lat sędzia zapowiada kata wg niższego stopniem
konkurencje od 12 lat dowolne kata, 2 na zmianę
 
KUMITE:

 • obowiązkowe wyposażenie: ochraniacze na zęby, napięstniki i pasy koloru
czerwonego (AKA) i niebieskiego (AO), ochraniacze stopa, ochraniacze tułowia
 • dopuszczalne wyposażenie: ochraniacz goleń
 • czas walki:
 • 11 lat i młodsi - 1 min.,
 • 12-15 lat -1,5 min,
 • 16-17 lat – 2 min
 • punktacja: Yuko (1 pkt), Waza-ari (2 pkt.) i Ippon (3 pkt)
 • w przypadku równej liczby punktów: decyduje Senshu, brak walki dodatkowej, decyzja Hantei
 • w przypadku braku punktów u obu zawodników, decyzja Hantei
 • przy zgłoszeniu należy podać rocznik zawodnika
 
10.Nagrody:

 •  za zajęcie 1,2,3 miejsca: medal, dyplom,
 •  1 miejsce - puchar
 
11. Sędziowie:
Zostaną powołani przez Organizatora w porozumieniu z Sędzią Głównym
zawodów.
 
12. Różne:
 
1) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
2) Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie,
3) W rejonie plansz, w trakcie trwania konkurencji, mogą przebywać jedynie
    zawodnicy aktualnie startujący, trenerzy, kierownicy ekip,
4) Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium
    w wysokości 500 zł.,
5) Ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
7) W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
    Kodeksu Cywilnego,
8) W przypadku małej ilości startujących zawodników, organizator zastrzega sobie możliwość 
    łączenia konkurencji!
 
13. Informacje dodatkowe: Tomasz Podbucki - tel. 886780028
                                                Jacek Jaworski - tel. 600 911 357
 
Wszelkie informacje na stronie - www.samuraj-luban.plLogo